Breaking News
Trang chủ / Chủ đề: Nuôi cá

Chủ đề: Nuôi cá

Nuôi cá trên ao nổi

Nuôi cá trên ao nổi

Mô hình nuôi cá trên ao nổi hay nửa chìm nửa nổi mới chỉ manh nha ở miền Bắc nhưng cho hiệu quả kinh tế cao và hứa hẹn bền vững. Khác với ao kiểu truyền thống thường phải đào rất sâu, ao nổi chỉ cần đào sâu từ 30 – …

Read More »