Breaking News
Trang chủ / Chủ đề: Trồng bưởi

Chủ đề: Trồng bưởi

Xử lý cho bưởi ra hoa sớm

Xử lý cho bưởi ra hoa sớm

[ad_1] Trong bài này chúng tôi giới thiệu kết quả nghiên cứu và thực nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam bộ (Viện Nghiên cứu cây căn quả miền Nam) để làm cho bưởi đường lá cam được ra hoa sớm, nhằm bán được giá, …

Read More »