Breaking News
Trang chủ / Chủ đề: Trồng lúa

Chủ đề: Trồng lúa

Sản xuất lúa theo hướng xanh – sạch

Sản xuất lúa theo hướng xanh – sạch

Mục tiêu của dự án là phát triển theo hướng nông nghiệp xanh – sạch, bền vững, sản lượng lớn đáp ứng nhu cầu vùng nguyên liệu xuất khẩu, tăng giá trị nông sản, bảo vệ môi trường. Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang đang triển khai thực hiện dự …

Read More »